Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Armas kuvataiteilijana

Ks. sivun alaosasta toimintasuunnitelma 2017

ARMAS J. PULLA -SEURA RY

Armas J. Pulla -seuran tarkoitus on kirjailija Armas J. Pullan elämän ja tuotannon esitteleminen, sitä koskevan tiedon kerääminen, tutkimuksen ja julkaisutoiminnan edistäminen sekä Pulla-keräilijöiden ja -harrastajien yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, seminaareja, jäsenilleen matkoja ja yleisötapahtumia.

Vuoden 2016 teema on Armas kuvataiteilijana, ks. Tapahtumat-osiota.

Yhdistykseen kuuluu luonnollisina henkilöinä vuosijäseniä, perhejäseniä ja ainaisjäseniä sekä luonnollisia henkilöitä tai juridisia yhteisöjä  kannattajajäseninä. Jäsenmaksu vuonna 2016 on 25 e/henkilö ja saman perheen muilta jäseniltä 10 e/henkilö. 

Yhdistys on perustettu 14.4.2003 ravintola Amigossa. Yhdistyksen kotipaikka on Vihti.

Yhteystiedot: Armas J. Pulla -seura ry
c/o Sisko Vuorenmaa, Seppälänkuja 1 B 19, 01800 Klaukkala


Sihteeri: Puhelin O5O 5465944, sisko.vuorenmaa(at)saunalahti.fii

Puheenjohtaja: Puhelin O4OO 718301, olli.nurminen@edu.lahti.fi

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Kevätretki Lohjalle la 27.5.2017 Vierailemme muun muassa Arboretum Magnolia puulajipuistossa Karkalissa, Tytyrin kaivoksessa ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meri-turvassa. Retken hinta 60 €/hlö sisältäen kohteet, ruokailun, bussikuljetuksen ja opastukset.
Retkelle lähtö Vihti kk Linjalasta klo 8.45 ja Nummelan Linjaportilta klo 9.00. Paluu n. klo 17.30. Ilmoittautumiset10.5. mennessä Sirpa Niemelle p. 040 520 6334, sirpaliisaniemi@gmail.com tai nettilomakkeella.

 

Syysretki Suomi 100 -teemalla Helsinkiin 12.8.2017 Tarkemmat tiedot julkaistaan seuraavassa Pertun Postissa.

Vihti-Päivät 25.–27.8.2017 Vihdin kirkonkylässä yhdessä Vihti-seuran kanssa.  HUOM! AJP-kirjoja myynnissä edullisesti, myös vanhoja teoksia! 

Vihti-Seura pitää Viljamakasiinia avoinna yleisölle Wuosisatamarkkinoilla 26.8. yhteistyössä Vihdin museon kanssa. Ohjelmalliset Pertunpidot Suomi 100-teemalla su 27.8. klo 13. Pitoliput tulevat myyntiin toukokuun aikana.

AJP-kirjallisuutta myynnissä

AJP:n tuotannosta uusia näköispainoksia, saatavissa: Gastronomian vaiheilta 5 e + toimituskulut

AJP:n suosikkiresepteistä toimitettu kirja Jees vatsan muistelmia 5 e + toimituskulut, sisältää ruoan historiaa ja reseptejä eri maista.

 

HALLITUS 2017

Puheenjohtaja:    Olli Nurminen

Varapuh.joht:       Kalervo Pulla

Sihteeri-              Sisko Vuorenmaa
rahastonhoitaja                

Jäsenet:               Irja Berggren, Pentti Kurunmäki, 
                             Kari Koskelainen

Armas J. Pulla -seura ry:n säännöt

1 §  Yhdistyksen nimi on Armas J. Pulla –seura ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on kirjailija Armas J. Pullan elämän ja tuotannon esitteleminen ja sitä koskevan tiedon kerääminen, tutkimuksen ja julkaisutoiminnan edistäminen sekä Pulla-keräilijöiden ja –harrastajien yhdyssiteenä toimiminen.

3 §  Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, seminaareja, jäsenilleen matkoja ja yleisötapahtumia.

4 §  Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia ja muita lahjoituksia edellä 2 §:ssä määrättyyn tarkoitukseen.

5 §  Yhdistykseen kuuluu vuosijäseniä, perhejäseniä, ainaisjäseniä ja kannattajajäseniä. Vuosijäsenet, perhejäsenet ja ainaisjäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Kannattajajäsenet voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenen on suoritettava vuosikokouksen kullekin jäsenryhmälle erikseen määräämä jäsenmaksu. Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

6 §  Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen toimintaan tai sen toimialaan merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta ja heillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

7 §  Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. vuosittain erovuorossa on kolmasosa tai lähinnä kolmasosa hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä ja toisella kerralla määrätään erovuorossa olevat arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron perusteella.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallitus voi asettaa työryhmiä sekä ottaa sihteerin ja muita toimihenkilöitä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

8 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jollainen sen on myös kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenen jäsentä tai vähintään1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Vuosikokous ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kaikille jäsenille lähetetyllä kutsukirjeellä, joka on postitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

9 §  Vuosikokouksessa:

1.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2.       esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,

3.       esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

4.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
          hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

5.       esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten,

6.       päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

7.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi ja
          hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,

8.       valitaan kaksi tilintarkastajaa (toiminnantarkastajaa) ja heille kaksi
          varamiestä,

9.      vahvistetaan jäsenmaksun suuruus erikseen eri jäsenryhmille,

10.   käsitellään mahdolliset sääntömuutokset,

11.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

12.   käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin säädetty. Äänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Tasatuloksen vaaleissa ratkaisee arpa, muissa kokouksissa puheenjohtajan ääni. Henkilöjäsen ei saa kokouksessa äänestää valtakirjalla.

13 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään _ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksen ja yhden ylimääräisen kokouksen päätöksillä. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Päätös on molemmilla kerroilla tehtävä vähintään _:n enemmistöllä. Purkamisesta on mainittava kokouskutsuissa. Yhdistyksen purkautuessa on varat luovutettava viimeisen kokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä maiknittuun tarkoitukseen.